บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

อาคาร D The Wiz รัชดา 2
เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2275-9789 ต่อ 103
มือถือ : 089-201-1818 / 081-733-3931
e-mail : hr@www.twz.co.threcruit@www.twz.co.th

Facebook : www.facebook.com/twzhr

Line@