พนักงานขายประจำร้าน AIS / TELEWIZ / TWZ (จำนวน 50 อัตรา)
ลักษณะงาน

นำเสนอขายสินค้ามือถือ อุปกรณ์เสริม และอื่น ๆ ที่เหมาะสม และตรงกับความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติ

– เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 20-30 ปี
– วุฒิการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
– ชอบเทคโนโลยี ชอบเรียนรู้ศึกษาสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา
– ทำงานอย่างเต็มความสามารถ และให้บริการที่เหนือความคาดหวัง

สมัครตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่ธุรการประจำร้าน AIS / Telewiz/ TWZ (จำนวน 50 อัตรา)
ลักษณะงาน

ให้บริการลูกค้าในด้านต่าง ๆ เช่น รับชำระค่าบริการของ AIS และอื่น ๆ

คุณสมบัติ

– เพศชาย–หญิง อายุไม่เกิน 20-30 ปี
– วุฒิการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ
– ชอบเทคโนโลยี ชอบเรียนรู้ศึกษาสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา
– ทำงานอย่างเต็มความสามารถ และให้บริการที่เหนือความคาดหวัง

สมัครตำแหน่งนี้
พนักงานขายส่งกรุงเทพและต่างจังหวัด (จำนวน 10 อัตรา)
ลักษณะงาน

นำเสนอขายสินค้ามือถือ อุปกรณ์เสริม และอื่น ๆ ให้กับลูกค้า

คุณสมบัติ

– เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
– วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
– มียานพาหนะส่วนตัว  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
– ชอบเทคโนโลยี ชอบเรียนรู้ศึกษาสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา
– ทำงานอย่างเต็มความสามารถ และให้บริการที่เหนือความคาดหวัง

สมัครตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่การเงิน (จำนวน 3 อัตรา)
ลักษณะงาน

รับผิดชอบงานการเงินด้านรับเงิน – ค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติ

– เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี/การเงิน  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

สมัครตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่บัญชี (จำนวน 2 อัตรา)
ลักษณะงาน

รับผิดชอบงานด้านบัญชีรายได้ และบัญชีต้นทุนสินค้า

คุณสมบัติ

– เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี/การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

สมัครตำแหน่งนี้
พนักงานขาย Franchise ร้าน TWZ (จำนวน 1 อัตรา)
ลักษณะงาน

นำเสนอขาย Franchise ร้าน TWZ ให้กับลูกค้าที่ต้องการทำธุรกิจขายมือถือและอุปกรณ์เสริม

คุณสมบัติ

– เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
– จบการศึกษาระดับ ปวส-ปริญญาตรี ทางด้านการขาย / การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส
– มีความซื่อสัตย์ อดทน กระตือรือร้น รักในงานขายและงานบริการชอบพบปะผู้คน
– หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครตำแหน่งนี้
ช่างซ่อมมือถือ (จำนวน 2 อัตรา)
ลักษณะงาน

วิเคราะห์อาการเสียของมือถือ, ซ่อมมือถือ และ QC มือถือ

คุณสมบัติ

– เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
– จบการศึกษาระดับ ปวส-ปริญญาตรี ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความละเอียดรอบคอบ
– ชอบเทคโนโลยี
– หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่ธุรการ (จำนวน 3 อัตรา)
ลักษณะงาน

ติดต่อประสานงานในแผนกบริการหลังการขาย เปิด-ปิด Job และ QC เครื่องซ่อม

คุณสมบัติ

– เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– จบการศึกษาระดับ ปวส-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– ชอบเทคโนโลยี
– มีความละเอียดรอบคอบ
– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

สมัครตำแหน่งนี้
เจ้าหน้าที่ Call Center (จำนวน 2 อัตรา)
ลักษณะงาน

รับโทรศัพท์ลูกค้า ตอบคำถามในเรื่องงานซ่อมมือถือ ความรู้เกี่ยวกับมือถือ และอื่น ๆ

คุณสมบัติ

– เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
– จบการศึกษาระดับ ปวส-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– ชอบเทคโนโลยี
– ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

สมัครตำแหน่งนี้