สมัครด้วยตนเอง
สมัครงานด้วยตนเองได้
ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-15.00 น.

ที่สำนักงานใหญ่
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
อาคาร D THE WIZ รัชดา 2
เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงทพมหานคร 10400

ติดต่อ : คุณสุภิญญา อยู่สุข (อุ้ย)
     

โทรศัพท์ : 0 2275 9789 ต่อ 103
มือถือ    : 089-201-1818 

สมัครทางอีเมลล์
สมัครทางอีเมลล์ โดยส่งเอกสารมาที่

e-Mail : recruit@twz.co.th , hr@www.twz.co.th

ดาวโหลดเอกสาร : ใบสมัครงาน

สมัครทางไปรษณีย์
สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารมาที่

แผนกทรัพยากรบุคคล
บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
อาคาร D THE WIZ รัชดา 2
เลขที่ 269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงทพมหานคร 10400

ดาวโหลดเอกสาร : ใบสมัครงาน