ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ์ซื้อหุ้นสามัญ TWZ-W3

1. ใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ TWZ-W3   ดาวน์โหลด
2. หนังสือมอบอำนาจสำหรับการใช้สิทธิ    ดาวน์โหลด
3. Proxy From For the exercise of TWZ-W3    ดาวน์โหลด
4. รายชื่อสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์     ดาวน์โหลด

 

 

ภาพบรรยากาศงาน (คลิกที่ภาพเพื่อดูรูปขนาดใหญ่)