การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W5 ครั้งสุดท้าย

 1. หนังสือแจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ TWZ-W5 ครั้งสุดท้าย ดาวน์โหลด
 2. แบบฟอร์มใบแจ้งความจำนงการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ ของ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (TWZ-W5) ดาวน์โหลด
 3. บริษัทสมาชิกผู้ฝากหลักทรัพย์ (Participant) ดาวน์โหลด
 4. หนังสือมอบอำนาจ TH ดาวน์โหลด
 5. หนังสือมอบอำนาจ ENG ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

 1. เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 2. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1-61
 3. รายงานประจำปี 2561 (แนบ 2)
 4. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ (แนบ 3)
 5. ประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ (แนบ 4)
 6. นิยามกรรมการอิสระและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ (แนบ 5)
 7. ข้อบังคับของบริษัท (แนบ 6)
 8. เอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น (แนบ 7)
 9. มอบฉันทะแบบ ก. (แนบ 8)
 10. มอบฉันทะแบบ ข. (แนบ 8)
 11. มอบฉันทะแบบ ค. (แนบ 8)
 12. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม Map (แนบ 9)
 13. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด (แนบ 10)
  รวม หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

TWZ หนุน มธ.ลดโลกร้อน มอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใช้ในกิจการภายใน

นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ TWZ เป็นตัวแทนมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน  2 คัน ให้แก่สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในนาม TWZ สำหรับใช้ในกิจการภายใน และช่วยสนับสนุนการลดปัญหาโลกร้อนและลดมลภาวะในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ที่มา : http://bizbug.co/twz-หนุน-มธ-ลดโลกร้อน-มอบรถจ/

TWZ เดินหน้าพัฒนาแอปพลิเคชั่น “WORKS” ปั้นรายได้เฟสแรกปีละ 20 ล้าน ชูจุดเด่นเพิ่มศักยภาพงานบุคคล-รุกเจาะลูกค้าองค์กร

TWZ ยังคงเดินหน้าเป็นผู้นำในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ล่าสุดส่งบริการใหม่ “Works” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานฝ่ายบุคคล ลดความยุ่งยากลดค่าใช้จ่ายกับเครื่องตอกบัตร สแกนนิ้วมือ ด้วยนวัตกรรมล้ำหน้า เพียงติดตั้งแอป “Works” ในมือถือ พนักงานจะสามารถเช็คเวลาเข้า-ออกงานได้ถูกต้องแม่นยำ ทุกที่ทุกเวลา รวมถึงการจัดกะ สลับกะ ระหว่างพนักงาน พร้อมระบบคำนวณค่าล่วงเวลาบันทึก การขาด ลา มาสาย และออกรายงานสิ้นเดือนได้อย่างแม่นยำง่ายต่อการทำเงินเดือน โดยในอนาคตสามารถเชื่อมตรงไปยังระบบของธนาคารตั้งเป้าเจาะลูกค้าองค์กร คาดเฟสแรกมีรายได้เพิ่มจากบริการ “Works” ปีละ 20 ล้านบาท

นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TWZ เปิดเผยว่า TWZ ได้เดินหน้าต่อยอดความเป็นผู้นำในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ด้วยการนำเสนอบริการใหม่ที่จะสามารถขยายขอบเขตในการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจ นอกเหนือไปจากการจำหน่ายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมหรือ Accessories ต่างๆ โดยล่าสุด บริษัทฯ ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น Works ซึ่งเป็นระบบการจัดการด้านเวลาทำงานของพนักงาน ตลอดจนการคิดค่าแรงต่างๆ ผ่านแอพบนมือถือโดยมีระบบการจัดข้อมูลสำหรับ HR ผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการจัดการบริหารงานบุคคล ช่วยลดค่าใช้จ่ายอุปกรณ์และค่าดูแลรักษาระบบ โดยในอนาคตจะพัฒนาไปถึงการคิดคำนวณภาษี

“เรามองเห็นการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการทำงานในปัจจุบัน ซึ่งพนักงานอาจจะไม่ได้อยู่ประจำออฟฟิศตลอดเวลา แต่ต้องออกไปทำงานนอกสถานที่ หรือไปประจำตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ซึ่งหลายๆ ครั้ง องค์กรก็มักจะพบอุปสรรคในการตรวจสอบว่า พนักงานเข้าประจำจุดที่ต้องทำงานแล้วหรือยัง ขณะที่พนักงานก็อาจจะพบอุปสรรคในการรายงานข้อมูลกลับมายังออฟฟิศ รวมถึงองค์กรที่มีสาขา ที่มีปัญหาและความยุ่งยากเรื่องการสลับเวรประจำสาขา หรือสลับกะพนักงาน หรือการทำงานล่วงเวลา การพัฒนาบริการจัดการด้านเวลาทำงานผ่านมือถือด้วยแอปพลิเคชั่น “Works” ที่ TWZ พัฒนาขึ้นมา จะทำให้ปัญหาดังกล่าวหมดไป ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ โดยสามารถใช้ได้ทั้งระบบ Android และ iOS” นายกิตติพงศ์กล่าว

ทั้งนี้ นอกจากการทำงานของแอปพลิเคชั่นดังกล่าว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้สูงสุดแล้วยัง ประหยัดเวลาให้ฝ่ายบริหารงานบุคคลหรือผู้บริหารองค์กรตรวจสอบเวลาทำงานได้อย่างแม่นยำ รวมถึงคำนวณค่าตอบแทนในเวลาและนอกเวลางานผ่านระบบ Payroll ได้ด้วย โดยข้อมูลต่างๆจะเก็บเข้าสู่ Cloud ปลอดภัยด้วยระบบป้องกันขั้นสูง ตลอดจนฝ่ายบริหารงานบุคคลสามารถออกระเบียบการจัดการหลังบ้านเพื่อควบคุมและออกรายงานให้กับผู้บริหารไปวิเคราะห์ต่อไป

รองกรรมการผู้จัดการ TWZ กล่าวด้วยว่า ในขณะนี้ TWZ ได้เจรจากับหลายองค์กร ซึ่งเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยอยู่ในขั้นตอนของการทดลองใช้งาน ซึ่งปรากฏว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีมาก ทำให้บริษัทฯ มั่นใจว่า การรุกให้บริการแอปพลิเคชั่นบนมือถือจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับ TWZ โดยในส่วนของแอปพลิเคชั่น “Works” นั้น ขณะนี้ตั้งเป้าว่าจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 20 ล้านบาท และหลังจากนี้บริษัทฯ ยังมีแผนพัฒนาแอปพลิเคชั่นอื่นๆ รวมถึงได้วางแผนการทำตลาดด้วยการจัดโปรโมชั่นขายคู่กับโทรศัพท์มือถือแบรนด์ TWZ ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถสร้างยอดขายให้กับบริษัทฯ ได้อีกทางหนึ่งด้วย

สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line @24.7works หรือ www.24-7works.com และโทรศัพท์ 064 956 6565

ที่มา : http://bizbug.co/twz-เดินหน้าพัฒนาแอปพลิเค