ได้รับการแจ้งโอนเงินเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าโดยเร็วที่สุด