TWZ หนุน มธ.ลดโลกร้อน มอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าใช้ในกิจการภายใน

นายกิตติพงศ์ กิตติภัสสร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) หรือ TWZ เป็นตัวแทนมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า จำนวน  2 คัน ให้แก่สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในนาม TWZ สำหรับใช้ในกิจการภายใน และช่วยสนับสนุนการลดปัญหาโลกร้อนและลดมลภาวะในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ที่มา : http://bizbug.co/twz-หนุน-มธ-ลดโลกร้อน-มอบรถจ/