ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดตัว PromptPay QR

วันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดตัว PromptPay QR บริษัท Digio ผู้พัฒนาโซลูชั่นจุดรับจ่ายเงินก็ปิดเว็บสร้าง PromptPay QR ด้วยตัวเอง ทำให้ทุกคนสามารถสร้าง QR เพื่อรับเงินได้เลย QR สามารถสร้างด้วยข้อมูลน้อยที่สุดคือหมายเลขพร้อมเพย์อย่างเดียว และเพิ่มข้อมูลอื่นๆ ตั้งแต่จำนวนเงิน ชื่อผู้รับไปจนถึงระบุประเภทร้านค้าได้ด้วย เข้าไปสมัครตามนี้ไปเลย

เข้าไปสมัครตามนี้ได้เลย  https://qr-generator.digio.co.th/