หน้าแรก > บทความ  > การตั้งค่า GPRS/MMS > ตั้งค่า GPRS โทรศัพท์ TWZ หรือ NOKTELด้วยตัวเอง

ตั้งค่า GPRS โทรศัพท์ TWZ หรือ NOKTELด้วยตัวเอง

ตั้งค่า GPRS โทรศัพท์ TWZ หรือ NOKTEL ประเภท 1 ซิม

 • เข้าเมนู "บริการ" หรือ "บริการเครื่อข่าย"
 • เข้าเมนู "WAP"
 • เข้า "ตั้งค่า"
 • เลือก "แก้ไขรูปแบบ"  AIS GPRS WAP/ DTAC GPRS WAP หรือ TRUE GPPS WAP
 • กด "ตกลง" และ "ยืนยัน" อีกครั้ง

 ตั้งค่า GPRS  โทรศัพท์ TWZ หรือ NOKTELประเภท 2 ซิม

 • เข้าเมนู "บริการ" หรือ "บริการเครื่อข่าย"
 • เข้าเมนู "WAP"
 • เข้าเมนู "ตั้งค่า"
 • เลือก "แก้ไขรูปแบบ"
 • เลือกซิมที่จะใช้งาน "SIM 1"  หรือ "SIM 2" 
 • ให้เลือกระบบที่ใช้งาน AIS GPRES WAP/DTAC GPRS WAP/TRUES GPRS WAP
 • กด "ตกลง" และ "ยืนยัน" อีกครั้ง